NAUM FAİK

Naum Faik (Palak) 5 Şubat 1868 tarihinde Omid-Amid / Diyarbakır şehrinde dünyaya geldi. Babasının adı İlyas bin Yakup Palağ, annesinin adı Seyde bint-i Sefer’dir. Doğumundan kısa bir süre sonra ailesinin papazı olan Kuryakos tarafından Naum ismiyle vaftiz oldu. Faik lakabı da çalışma hayatına atıldıktan sonra kendisine atfedilmiştir. Dini ve milli meselelerde çalışkan ve gayretli bir şahsiyet olduğundan kendini kanıtlamıştır.

Naum Faik Süryanice, Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Farsça dillerini öğrenmiştir. Kendisi henüz Omid’teyken ‘Kevkbo d-Madınho’ adlı dergiyi yayın hayatına sokmuş ve aynı zamanda ‘İrutho’ adlı dergiye de yazılar yazmıştır... 1911 yılında İtalya’nın Osmanlı Devleti’ne karşı ilan ettiği Trablusgarp Savaşı nedeniyle Omid’te yapılan mitinglerin ve gösterilerin tedirginliğinden ötürü Amerika’ya göç etmek zorunda kalmıştır. Orada kültürel ve siyasal çalışmalarına başlamış ve 1916 yılında ‘Beth-Nahrin’ adlı dergiyi yayın hayatına sokmuş ve vefat edinceye dek, yani 1930 yılına kadar ara vermeden bu dergiyi yayınlamıştır. Bunun yanı sıra ‘Asurî-Keldani Federasyonu’nun çıkardığı bir derginin editörlüğünü de yayınına son verene dek devam ettirmiştir.

Merhum Naum Faik, yüksek bir genel kültüre sahip olmasının yanı sıra demokrat bir şahsiyet olup Beth-Nahrin topraklarında yaşayan bütün halklara eşit haklar ve düşünce özgürlüğü talep etmekteydi / savunmaktaydı. Üzülerek belirtmek isteriz ki, insan hakları ve düşünce özgürlüğü şartları halen de zalimlerin ayakları altında çiğnenmekte ve hiçe sayılmaktadır.

İsveç Asurî Federasyonu         

NAUM FAİK - Yazarın Kitapları

Kapat