İade Koşulları

KARGO


1. Kargo seçenekleri sipariş sırasında müşterilerimize sunulmaktadır. 
2. Lîs Yayınevi gerek duyduğunda daha hızlı gönderimde bulunmak amacıyla kargo firması değişikliği yapabilir. Lîs Yayınevi'nde müşteri memnuniyeti nedeniyle yapılan değişik için ek bir ücret talep edilmez. 
3. Ortalama teslim süreleri: Özel Kargo Şirketi'yle tahmini 1-5 gün ve her halükarda 30 günlük yasal süre içerisinde teslimat yapılmaktadır. 

Türkiye dışına 
1. Lîs Yayınevi'nden yapılan Türkiye dışı gönderiler özel kurye firması PTS Expres, Yurtdışı Aps ve Yurtdışı Posta Servisi (15-21 gün) aracılığıyla gerçekleştirilir. 
2. PTS Worldwide Express ile yapılan gönderiler paketin değeri kadar sigortalıdır. 

Kargo bedellerinin belirlenmesi:
Kargo bedelini belirleyen üç parametre vardır.
1. Seçtiğiniz ürünlerin toplam ağırlığı. (Her bir ürünün veritabanında kayıtlı olan ağırlığı kullanılarak toplam ağırlık sipariş sürecinde otomatik olarak hesaplanmaktadır.) 
2. Paketinizin teslim edileceği yer. (Türkiye içi ve Türkiye dışı gönderi tarifeleri farklıdır. Türkiye dışı gönderilerde ülkelere göre tarife değişmektedir.) 
3. Türkiye içi gönderilerde seçtiğiniz teslimatçı firma. 

Sipariş sürecinde kargo firması ve ücret seçenekleri adres aşamasından sonra kargo sayfasında bildirilmektedir. Şu kadar ki, satış anında yürüttüğümüz ve/veya http://www.lisyayinevi.com'da şartlarını ilan ettiğimiz kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını tarafınıza yansıtmayabiliriz.


İADE

Lîs Yayınevi iade işlemlerinde 6502 sayılı Tüketicinin Koruması Hakkında Kanunu çerçevesinde hareket eder. 

Hiçbir gerekçe belirtmeksizin yapabileceğiniz ürün iadesi ve koşulları:

Lîs Yayınevi'nden satın aldığınız her ürünü/ürünleri -cayma hakkı kullanılamayacak ürünler hariç olarak- , teslim veya sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ürün hasarlı olmasa dahi -hiçbir gerekçe belirtmeksizin- iade edebilirsiniz.
İade için, satın aldığınız ürünün işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olması tahrip edilmemiş ve bozulmamış olması ve cayma hakkına dair yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir. 
Bu bildirimin Lîs Yayınevi'ne ulaşmasını takiben bildirimin ulaştığına ilişkin teyit bilgisi tarafınızla paylaşılacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedeli ödeme şekline uygun bir şekilde tarafınıza iade edilecektir.
İade edilecek ürünlerin mutlaka ürün faturasının orijinali ile birlikte teslimi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, fatura aslının iadesi zorunludur. Ancak, fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa sair yasal kesintiler iade edilemeyecektir. 

Aşağıda detayları belirtilen ürünler cayma hakkı kapsamında iade edilemez;

1- Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
2- Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
3- Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
4- Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
5- Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
6- Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
7- Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
8- Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
9- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
10- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
İadesi yapılacak ürün/ürünler teslimatın yapıldığı Lîs Yayınevi' nin çalıştığı kargo şirketleri aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmalıdır.
Ürün, paket koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. Ürünün ambalajında meydana gelecek olan deformasyon, ürünün tekrar satılmasını engelleyen durumlar arasında yer almaktadır.

Arızalı/hasarlı/bozuk (ayıplı) ürünlere ilişkin iade koşulları

1- Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklâm ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilmektedir.
2- Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür.
3- Tüketici bu durumda, satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme ve imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir.
4- Lîs Yayınevi'nden satın aldığınız Garanti Belgesi Yönetmeliği'ne tabii olan tüm sanayi malları, imalatçı veya ithalatçı firmanın garantisi altındadır.
5- Satın aldığınız ürünün ayıplı olması halinde durumu teslim tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde yazılı olarak Lîs Yayınevi'ne bildiriniz.
6- Size en yakın yetkili teknik servise giderek ürününüzün tamirini gerçekleştirebilir ve bu sayede zaman tasarrufu da sağlayabilirsiniz. (Ürüne ilişkin garanti belgesi ve tanıtma ve kullanma kılavuzunu inceleyiniz.)

Satın aldığınız ürünün ayıplı olduğu gerekçesi ile Lîs Yayınevi'ne ulaştırılması halinde aşağıda belirtilen işlemler uygulanmaktadır:

1- Ayıplı olduğu gerekçesi ile Lîs Yayınevi' ne ulaştırılan ürünler, ulaştığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde işleme alınmaktadır.
2- Ayıplı olduğu gerekçesi ile gönderilen ürünler sorumlusu tarafından teslim alınmakta ve şirket kayıtlarına işlenmektedir.
3- Ürün ile ilgili hata tespit edilmekte, ürünün bir teknoloji ürünü olması ve belirgin bir hatasının mevcut bulunması halinde ise teknoloji dükkanı yetkilileri tarafından test edilmektedir.
4- Ayıplı olduğu gerekçesi ile gönderilen ürünler, Lîs Yayınevi' ne ulaştığı tarihten en geç 3 iş günü sonra yetkili teknik servise veya teminci şirkete gönderilmektedir. Ürünün yetkili teknik serviste veya teminci şirkette kaldığı süre ürünün özelliklerine göre değişim gösterebilmektedir. Ancak Garanti Belgesi Yönetmeliği'ne tabii üründe/ürünlerde azami tamir süresi 20 iş günüdür.
5- Ürüne ilişkin yetkili teknik servis veya tedarikçi kuruluştan gelen bilgi ve sonuçlar (tamir veya değişim) telefon veya e-posta ile tarafınıza iletilmektedir.
6- Yetkili teknik serviste geçen sürenin sonunda tamir edilen ürün tarafınıza tamir edilmiş hali ile gönderilmekte, iadesinin uygun olacağı yönünde görüş belirtilen ürün ise talebiniz kapsamında birebir yenisi ile değiştirilmekte veya bedel iadesi yapılmaktadır. Bedel iadesinin talep edilmesi halinde ayıplı ürün bedeli 14 gün içerisinde ödeme şekline uygun olarak iade edilmektedir. Şu kadar ki, kullanıcı hatası sonucu ayıplı hale geldiği tespit edilen ürün/ürünler için bu hakların kullanımı söz konusu olmayacaktır.

Ayıplı olduğu gerekçesi ile Lîs Yayınevi' ne yapılan ürün gönderilerinin aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekmektedir: 

1- Faturanın arka kısmında yer alan ürün iade bölümü eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
2- Üründeki arıza veya sorun net bir şekilde anlatılmalıdır.
3- Ürünün, tüm aksesuarları ve orijinal kutusu ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
4- Ürün, paket koruyucu uygun bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır.
5- Ürün, Lîs Yayınevi'nin çalıştığı teslimatı gerçekleştiren kargo şirketleri aracılığı ile tarafımıza ulaştırılmalıdır. Bu ürüne/ürünlere ait kargo ücreti Lîs Yayınevi tarafından karşılanacaktır.

Sanayi mallarına ilişkin garanti belgesi ve süresi

İmalatçı veya ithalatçılar, ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. 
Lîs Yayınevi'nden satın aldığınız Garanti Belgesi Yönetmeliği'ne tabii olan tüm sanayi malları, imalatçı veya ithalatçı firmanın garantisi altındadır. 
Lütfen satın aldığınız ürünün, fatura tarih ve sayısını da içeren garanti belgesini kontrol ediniz. 

Sanayi mallarına ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzu

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının tanıtım, kullanım, bakım ve basit onarımına ilişkin Türkçe kılavuzla ve gerektiğinde uluslararası sembol ve işaretleri kapsayan etiket ile satılması zorunludur.

- Lütfen satın aldığınız sanayi ürününe ilişkin tanıtma ve kullanma kılavuzunu kontrol ediniz.
- Ürünün, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışında kalmaktadır.

Teslimattan kaynaklanan problemler 

Özel Kargo Firması ile yapılan gönderilerde, taşıma sırasında paketin zarar görmesi durumunda zarar Lîs Yayınevi tarafından telafi edilir. (Yurtdışı Posta Servisi sigortasız gönderi yaptığı için bu teminat söz konusu değildir) 

Zarar görmüş paket durumunda; 

1- Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak teslimatçı firmaya tutanak tutturulmalıdır.
2- Eğer teslimatçı firma yetkilisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, orada paketin açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkınız vardır.
3- Paket tarafınızdan teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.
4- Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın sizde kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda Lîs Yayınevi'ne bildirilmelidir. Lîs Yayınevi en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Size teslim edilen ürünler ilgili herhangi bir probleminiz durumunda 0 412 229 00 09 numaralı telefon ya da +90 552 299 45 03 Whatsapp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz! 

Dikkat: Siparişinizle ilgili her tür iletişiminizde mutlaka sipariş numaranızı bildiriniz. 

Lîs Yayınevi
Lis Basın-Yayın Organizasyon Reklam San. Tic. Ltd. Şti.

Kooperatifler Mah. Öğretmenler Sok. Akkaymak Apt. No:9/F Yenişehir/Diyarbakır
Email: bilgi@lisyayinevi.com
Kapat