BAHADDÎN BİN ŞEDDAD

H.539 ( M.1145) yılında Musul’da doğmuş ve H.632 (M.1239) yılında Halep’te vefat etmiştir. Asıl ismi Yusuf bin Rafi’ bin Temim’dir. Yazar, eğitimine önce Musul’da başlar, sonra Bağdat Nizamiye Medresesi’ne devam eder. Musul Atabek’i; kendisini, Bağdat’ta Abbasi Halifeliği, Sultan Selahaddin ve çevredeki Hükümdarlar nezdinde Elçilikle görevlendirir. Yaptığı Hac seferinde, Haçlılardan yeni kurtarılmış olan Kudüs’ü ziyareti sırasında Kudüs Fatihi Selahaddin’le de görüşür. Bu görüşme, kitapta belirtildiği şekilde hayatını değiştirir. Yazar Bahaeddin bin Şeddad; H. 584 (M.1189) – H.589 (M. 1193) döneminde Sultan Selahaddin’in idaresinde askerlerine Kadılık eder. Sulh, sükûn ve savaşlarda hep Selahaddin’in yakınında bulunur ve tanık olduğu olayları da günlük olarak kaydeder. İşte bu elinizdeki kitap da, o günlük kayıtların ta kendisi olduğundan hem Müslüman hem Avrupalı Tarihçilerin yanında önem kazanmış niteliktedir.

BAHADDÎN BİN ŞEDDAD - Yazarın Kitapları

Kapat